inteligencia artificial

Intel·ligència artificial aplicada a la indústria

La intel·ligència artificial s’associa amb tecnologia i innovació, i amb el pas dels anys el seu desenvolupament ha ajudat a la evolució del món tecnològic a través de la combinació d’algoritmes plantejats amb el propòsit de crear màquines que presentin les mateixes capacitats que l’ésser humà. A continuació, t’explicarem algunes de les millores que ha aconseguit la intel·ligència artificial aplicada a la indústria.

Leer más
Gemelo digital

Bessó Digital: com aplicar-ho a la industria.

Un bessó digital és una representació digital d’un objecte, procés o servei físic. Aquestes rèpliques virtuals son ideals per realitzar simulacions i recopilar dades per preveure com funcionaria un procés abans que s’implementin canvis en els objectes reals.

És així com aquests projectes poden desenvolupar-se per rèpliques d’objectes, edificis, parcs o ciutats senceres. De fet, també s’han registrat projectes de bessó digital per les naus espacials de la NASA.

Leer más

Solució industrial IoT per simplificar la captació, l’anàlisi i explotació de dades de maquinària industrial

Aquesta solució ha estat aplicada en una empresa de referència en l’embalatge secundari que serveix a clients d’Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, que operen en sectors com l’alimentació, productes de la llar, cura personal, higiene, entre altres. El desenvolupament general va aconseguir simplificar la captació, l’anàlisi explotació de dades de maquinària industrial que usen.

Leer más

Solució IoT pel monitoratge en remot d’estacions de servei

Aquesta solució ha estat implantada en una empresa dedicada al disseny d’instal·lacions petrolíferes, construcció de gasolines i estacions de servei, legalització, reformes i manteniment de les instal·lacions de carburants. Com a resultat, es va aconseguir el monitoratge en remot de les estacions de servei.

Leer más

Solució per la gestió d’actius en estacions d’aigües residuals.

Aquesta solució ha estat aplicada en una estació depuradora d’aigües residuals en la que s’eliminen desaprofitaments, greixos i olis flotants, sorra i tots els elements que pot haver a l’aigua. Gestió d’actius per a elimina’n materials sedimentables, tant orgànics com inorgànics, i també la matèria orgànica biodegradable dissolta en aigua.

Leer más