Les nostres solucions

Plaques solars fotovoltaiques

Treballem per aconseguir la producció d’energia per compte propi.
Aprofitem la llum del sol mitjançant l’efecte fotoelèctric per convertir-la en energia llesta per consumir.

Estalvi en
la factura
del llum

Consum d’energia verda

Responsabilitat social corporativa

Manteniment mínim

Subvencions
per
instal·lacions

Instal·lació fotovoltaica

Els beneficis d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques son, tant individuals com col·lectius.

En l’àmbit personal, una instal·lació fotovoltaica et permet tenir una factura de consum elèctric de quasi 0€ i ser totalment independent en l’aprovisionament d’energia per la llar, et generes la teva pròpia energia.

Amb la inestabilitat mundial, els costos de l’energia no fan més que pujar, per tant, no es descarta més increments en el preu de l’energia.

En l’àmbit col·lectiu, es redueix l’impacte mediambiental per l’empremta de carboni a 0.

Tots coneixem les conseqüències del canvi climàtic pel planeta, però per revertir aquests efectes, tot comença per nosaltres mateixos, per generar i consumir la nostra pròpia energia verda.

Com funciona l’autoconsum?

La energia solar: una font d’energia renovable que està canviant el món.

Tenir plaques solars fotovoltaiques, juntament amb tots els elements necessaris pel seu bon desenvolupament, podràs connectar a la instal·lació elèctrica per tenir, de manera automàtica, una reducció dràstica de la factura del llum.

De forma general, funciona de la següent manera:

Les cel·les o panells absorbeixen l’energia solar, composta per la radiació lumínica i tèrmica.

Aquesta energia solar es absorbida pels panells per transformar-la en energia elèctrica.

La corrent elèctrica travessa els reguladors i després ho condueixen fins a les bateries.

A les bateries s’emmagatzema l’energia elèctrica i després es llibrades cap als inversors per ser transformada de corrent continua a corrent alterna.

Quan es necessiti energia elèctrica, el sistema proveirà als equips i sistemes que ho sol·licitin.

Plaques solars

Capten l’energia del sol i la transformen en electricitat de corrent continu. 

Inversor

Transforma el corrent continu en altern.

Comptador

Comptabilitza l’electricitat que es consumeix de la xarxa (si és necessari), i la que s’injecta quan no s’utilitza tota l’energia solar generada pels panells.

Bateria

Permet emmagatzemar l’energia excedent que produeixen els panells solars per a utilitzar-la posteriorment, durant les hores que no hi ha llum solar.

Pot variar depenent de si la teva instal·lació té o no bateries.

Per assessorar-te millor, contacta amb nosaltres i et farem un estudi minuciós del teu consum horari, assessorant-te en tot moment per a maximitzar el rendiment de la teva instal·lació, minimitzant el cost de la mateixa, sense cap mena de compromís.

Ens adaptem a les teves necessitats

Genera la teva pròpia energia verda i obtingues una reducció dràstica de la factura de la llum mentre ajudes al medi ambient

Instal·lació en cases, pisos, finques o en qualsevol lloc on estigui la teva llar.

T’ajudem a avaluar els teus patrons de consum per maximitzar l’estalvi de la teva factura

El nostre equip, altament qualificat, instal·la el sistema en un termini de 2 a 4 dies

Ens encarreguem de gestionar tots els tràmits i subvencions

Amortització de la teva instal·lació fotovoltaica entre 4 i 8 anys

Instal·lacions fotovoltaiques per oficines o naus industrials.

Estalvi dràstic en el cost de la factura elèctrica

Responsabilitat Social
Corporativa

Revalorització de l’actiu immobiliari

Assessorament personalitzat

Possibilitat d’obtenir subvencions o deduccions fiscals

Energia neta i renovable

Com és el procés?

1.
Contacta’ns per assessorar-te

2.
Visita tècnica
per
l’avaluació

3.
Tramitació de permisos i subvencions

4.
Instal·lació
del
sistema

5.
Monitorització
i
manteniment

Preguntes freqüents

Una instal·lació fotovoltaica s’amortitza entre 2 i 8 anys, hi ha diversos factors a tenir en compte que poden influir en aquest temps, entre ells hi ha:

El consum

Si el teu major consum és en les principals hores del dia, et pots nodrir de l’electricitat directa que generen els panells fotovoltaics. Si el teu consum és major quan no hi ha llum solar, s’hauria de comptar amb un sistema d’acumulació d’energia com bateries.

Mida i tipus d’instal·lació

Depenent del consum d’electricitat es pot dimensionar
el numero de plaques solars que necessites,
i podem recomanar-te la mida i el tipus
d’instal·lació que s’adapti millor a les
teves necessitats.

Preus

Els components de la instal·lació fotovoltaica, com els panells i inversors, estan en el seu preu més baix i s’han mantingut així durant els últims anys.

Els hàbits

Tenen un gran impacte al llarg dels anys. Si adaptem les nostres accions a la nostra producció, s’aprofitarà l’energia solar al màxim.

Ajudes

El període d’amortització pot reduir-se si s’obtenen descomptes, ajudes i subvencions que s’ofereixen des de molts Ajuntaments.

El preu de la teva instal·lació anirà en funció de l’anàlisi i avaluació que
facin els nostres experts, segons el teu cas específic.

Una vegada que la teva instal·lació d’autoconsum estigui amortitzada, els panells podran produir energia gratuïta durant dècades.

La regulació de l’autoconsum permet als propietaris d’instal·lacions abocar els excedents a la xarxa i ser compensats per això. Això permet que les despeses per consum a la factura del llum sigui pràcticament zero.
Existeixen reglamentacions específiques segons les instal·lacions elèctriques que regulen les certificacions i assegurances dels productes, abastant des dels tipus de cables fins al nivell de proteccions que han de portar les instal·lacions fotovoltaiques.

Encara que les temperatures siguin baixes, els panells solars fotovoltaics continuaran funcionant gràcies a la llum obtinguda. Independentment que siguin menys hores de llum, aquestes continuaran sent suficients com per a generar l’energia que necessitem en la nostra llar o empresa.
Un cobriment complet de les plaques fotovoltaiques en cas de nevada reduirien el seu rendiment, tot i així és molt difícil que la neu es pugui dipositar damunt de les mateixes a causa de la seva inclinació per a captar la màxima radiació solar.

Com es realitza el manteniment?

Manteniment de la instal·lació mitjançant monitoratge remot basat en la gestió predictiva d’errors i
pèrdues de rendiment a través de l’anàlisi en temps real de mètriques i KPI’s.
Aquesta gestió del manteniment minimitza possibles errors en la instal·lació i optimitza
les accions de manteniment preventiu a realitzar.

El cost del manteniment va en funció del tipus d’instal·lació i la seva implantació segueix el següent esquema.

Integració d’IoT a la
instal·lació fotovoltaica

Millora contínua del model
predictiu de manteniment

Les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic tenen una vida
útil de més 30 anys generant energia neta i gratuïta.

Tramitació d’ajudes i subvencions

A Espanya existeixen diverses subvencions actives entre el 2021-2023 que provenen del pla Next Generation European Union, i que són gestionades a través de l’IDEA (pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic); però també hi ha ajudes i bonificacions que ofereix el govern per a fomentar la utilització d’energies renovables, com la deducció en l’IRPF.

D’altra banda, els ajuntaments també ofereixen bonificacions en l’IBI i ICIO que fan encara més rendible el començar a consumir la teva pròpia energia solar.

Les ajudes varien en funció de la comunitat autònoma on està la instal·lació, en alguns casos pots trobar tots aquests beneficis:

El percentatge màxim de les ajudes per a instal·lar plaques solars oscil·la entre el 30 i el 40% per a particulars, i entre el 45 i el 60% per a empreses. Tenint això en compte, el preu de la teva instal·lació pot reduir-se a més de la meitat.

Si el teu habitatge o la teva comunitat de propietaris compta amb panells solars fotovoltaics pots deduir-te entre un 20% i un 60% en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) de l’import total de la inversió realitzada en la millora de l’eficiència energètica de la casa o l’edifici.

Es podria obtenir una bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’impost. Sempre dependrà de l’ajuntament i del tipus d’immoble que tingui el consumidor.

Es pot arribar a bonificar fins a un 95%,
depenent de l’acord amb cada municipi.

Ens encarreguem de la tramitació tant d’ajudes
disponibles, com de finançament bancari.

Tenim acords de finançament amb alguns bancs o caixes.
Si és del teu interès, t’informarem en el mateix moment de la realització de l’estudi personalitzat de la teva instal·lació.

Contacta’ns

Si tens preguntes o idees que li agradaria compartir, envia’ns un missatge. Per a una cosa més específica i concret, demana’ns cita prèvia i visita’ns en les nostres instal·lacions.

La Nostra Ubicació

C/ Llauder 22
08302 Mataró (Barcelona)
Find Us on Map

Telèfon

(+34) 902 109 963
.

Correu

innovait@innovait.cat
.

Vols més informació sobre plaques solars fotovoltaiques?

Envia un missatge explicant-nos sobre la teva empresa i les teves expectatives.
En Innova IT garantim una resposta eficaç a les demandes dels nostres clients.