Les nostres solucions

GMAO

Desenvolupem solucions de manteniment, modulars i adaptades al 100% a les necessitats dels nostres clients. Aportem intel·ligència a la gestió de manteniment i visibilitat a tot tipus d’usuaris des de la perspectiva de la gestió del cicle de vida.

Gestió de manteniment

Preventiu i predictiu

Monitoratge d'indicadors

Seguretat i riscos

Anàlisi de defectes

Gestió de compres i magatzematge

Recursos i ordres

Planificació

Cicle de vida dels actius

Històrics tècnics- econòmics

Producte

Tecnologia intel·ligent per la gestió avançada del manteniment

image

PRISMA CMMS és una aplicació 100% web que aporta intel·ligència a la gestió del manteniment i visibilitat orientada a tot tipus d’usuaris sota la perspectiva de gestió del cicle de vida (TLCSM). Permet una implementació progressiva gràcies a la seva modularitat, i compleix amb els principals estàndards internacionals, com a PAS 55 (ISO 55.000).

PRISMA es considera el sistema estàndard del mercat i un referent per a qualsevol professional de manteniment.

Funcions

Gestió d'Actius.

Gestió de comandes de manteniment.

Plans de manteniment preventiu.

Gestió de Stock.

Auditories.

Indicadors d'acompliment.

Beneficis

Millor control de costos.

Augment de la vida útil dels actius.

Reducció de costos d'inventari.

Augment de la productivitat de l'equip.

Reducció del temps d'inactivitat.

La seva empresa ho necessita?

PRISMA es considera el sistema estàndard del mercat i un referent per a qualsevol professional de manteniment; per això ho recomanem per a

FABRICANT FINAL

Els perfils que ho necessiten són:

Necessita prendre decisions basades en dades reals i no en la intuïció.

Necessita proporcionar assistència tècnica i gestionar diversos actius.

Necessita tenir un equip de manteniment organitzat i eficient.

Necessita automatitzar els plans de treball i deixar de dependre de processos manuals (o sistemes com Excel).

Necessita gestionar el manteniment de diversos equips industrials que tenen, sovint, avaries costoses.

Necessita complir obligatòriament amb criteris d’higiene, seguretat i qualitat, incloent anàlisi HACCP i normes ISO.

Necessita rebre la informació de manera clara i simplificada.

Necessita una planificació clara de les ordres de treball.

Necessita informació addicional sobre els equips en què actuar.

Necessita aplicacions senzilles per no perdre temps en tancar incidències.

Contacta’ns

Si té preguntes o idees que li agradaria compartir, enviï’ns un missatge. Per a una cosa més específica i concret, demani’ns cita prèvia i visiti’ns en les nostres instal·lacions.

La Nostra Ubicació

C/ Llauder 22
08302 Mataró (Barcelona)
Find Us on Map

Telèfon

(+34) 902 109 963
.

Correu

innovait@innovait.cat
.

Vol més informació sobre GMAO?

Enviï un missatge explicant-nos sobre la seva empresa i les seves expectatives.
A Innova IT garantim una resposta eficaç a les demandes dels nostres clients.