Subvencions

Cupons Indústria 4.0

Són una tipologia d’ajudes per accelerar la transformació tecnològica i impulsar la competitivitat de les Pimes catalanes.

Cupons de diagnosis

Import de l’ajuda
8.000€
Ajuda màxima

Cupons d'implantació

Import de l’ajuda
20.000€
Ajuda màxima

Estem acreditats per ACCIÓ per a realitzar serveis de transformació tecnològica per a la indústria.

Es considera subvencionable únicament el cost de prestació del servei.
ACCIÓ paga una bestreta del 20% en cupons d’implementació.
L’empresa beneficiària és qui cobra l’ajuda.

Beneficiaris i requisits

Ser una PIME

Antiguitat mínima de 2 anys

Tenir establiment operatiu a Catalunya

No excedir 200.000€ en concepte de minimis (2019-2021)

Cupons de Diagnosis

Actuacions destinades a la contractació de serveis d’assessorament per la realització de diagnosi:
• Detectar oportunitats d’incorporació de tecnologies 4.0
• Establiment de plans de transformació que incloguin les oportunitats detectades.

Cupons d’Implantació

Actuacions destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per la implantació d’actuacions del pla de transformació cap a la indústria 4.0 de l’empresa
• Integració de tecnologies de la indústria 4.0
• Realització de proves pilot o testatge de tecnologies
• Accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars

Què podem fer per la seva empresa?

Innova IT és consultor acreditat, per això li oferim no sols l’acompanyament en el procés de sol·licitud de Cupons Indústria 4.0, sinó també, solucions a les necessitats que té la seva empresa.

GMAO

Solucions de manteniment,
modulars i adaptades
al 100% a les necessitats
dels nostres clients.

MES

Solucions intel·ligents
per la gestió de la
producció, adaptades a qualsevol
tipus d’empresa.

Planificador POLCA

Software planificador
que aconsegueix
reduir els temps
de producció.

Analytics &
Machine learning

Detecció i optimització de fonts
de dades al llarg de
la cadena d’informació.

Automatització
Industrial

Serveis a mida
segons necessitats
del mercat.

IIoT

Desenvolupem
solucions IIoT a
mesuri 
per diferents
tipologies de clients.