El concepte de Indústria 4.0 va ser mencionar per primer cop a la fira de Hannover (fira dedicada a la tecnologia industrial); i 11 anys després és un terme àmpliament reconegut, que ha impactat directament en el desenvolupament digital de les empreses. En aquesta ocasió, t’explicarem com ha evolucionat la indústria 4.0 i quines son les solucions industrials actuals que s’ajusten a ella.

.

La primera vegada que es va esmentar el concepte Indústria 4.0 va ser amb la intensió de posar en marxa un projecte que portés a terme la concepció i desenvolupament de la fàbrica intel·ligent associada a la quarta revolució industrial, una visió de la fabricació informatitzada amb tots els seus processos interconnectats entre si, utilitzant l’Internet de les coses (IoT).

Avui en dia això és una realitat aplicable a moltes empreses i ha aconseguit una evolució continua que ha portat el desenvolupament de noves eines i solucions industrials / digitals.

Solucions Industria 4.0

Industrial IoT

A partir de la idea de tenir IoT va néixer l’Industrial IoT (Internet Industrial de les coses). Es refereix a sensors, instruments i altres dispositius interconnectats a la xarxa, juntament amb les aplicacions industrials dels ordinadors.

D’aquesta, neixen eines com ara Innobox, que simplifica la captació, anàlisi i explotació de dades de màquines industrials, tant a peu de màquina com de forma remota, d’una manera fàcil i zero intrusiva amb els dispositius de control.

Software planificador

Amb la I4.0 van començar a sorgir entorns de fàbrica complexos i la planificació es va convertir en una eina necessària dins de la digitalització.

D’aquesta manera, van sorgir eines com ara l’e-POLCA, una solució que serveix com a software planificador o regulador de flux que aconsegueix reduir els temps de producció al detectar i elevar constantment els colls d’ampolla de la planta productiva, aconseguint sempre el mínim MLT (Manufacturing Lead Time) i sense gestió (sense control, sense planificació, sense suport).

Logo e-POLCA

MES-Manufacturing Execution System 

Sistemes d’execució de fabricació. Son sistemes informatitzats utilitzats en la fabricació per rastrejar i documentar la transformació de matèries primes en productes acabats; bàsicament son solucions intel·ligents per la gestió de la producció.

Des de que va començar a ser necessària per les empreses amb producció, es van crear eines com ara el CAPTOR, capaç d’oferir aquesta solució mentre s’adapta a les necessitats de qualsevol tipus d’empresa, aportant intel·ligència tecnològica a la presa de decisions a planta o multi-planta.

GMAO- Gestió de manteniment assistit per ordinador

Una altra necessitat que va sorgir va ser la d’una solució software que ajudés a la gestió dels serveis de manteniment de l’empresa; va ser així com van sorgir eines com ara el PRISMA, que dona solucions de manteniment, modulars i adaptades al 100% de les necessitats de qualsevol tipus de client.

Analytics & Machine learning

Necessària per la detecció i optimització de fonts de dades al llarg de la cadena de informació de l’organització.

Entre les eines que ajuden en aquest procés hi ha PROMIND, que ajuda a la integració, normalització i posterior explotació de dades mitjançant analítica avançada entre les diferents plataformes d’informació, permet digitalitzar i optimitzar organitzacions d’una manera eficient i orgànica.

Tecnologies avançades 

Addicionalment també hi ha varies solucions que aporten millores en l’empresa mitjançant la digitalització gràcies a que son noves tecnologies intel·ligents. S’integraran, no només a les organitzacions, sinó també a les persones i als actius. Entre aquestes tecnologies hi trobem: Real time monitoring, Analítica avançada, Realitat augmentada, Simulació, Edge – Cloud, Computing, Blockchain, entre altres.

Integració de sistemes

Si de totes les eines que s’ha comentat no hi ha suficient per definir les solucions per la indústria 4.0:

Tenim aquesta última solució que aconsegueix integracions entre diferents processos i sectors de les fàbriques.

Permet optimitzar l’intercanvi d’informació de manera és ràpida i eficient. Això facilita la transparència i coherència de la informació dins de l’organització; augmentant la productivitat i disminuint les pèrdues per obtenir una optimització real dels recursos.

Les millors solucions industrials que s’ofereixen a la I4.0

Cadascuna d’aquestes solucions estan dirigides a ajudar amb les necessitats específiques de l’empresa per aconseguir una millora de la productivitat.

Per obtenir aquestes solucions, hi ha empreses com Innova IT, partner tecnològic que ofereix totes aquestes solucions industrials amb un servei personalitzat i ajustat a cada tipus de client.

L’empresa també té consultors acreditats per Acció per oferir el servei dels cupons de competitivitat empresarial (tant de diagnosi com d’implantació); I està en procés de convertir-se a agent digitalitzador del Kit Digital (fons Next Generation), pel que també hi ha la opció d’accedir a les seves solucions i serveis mitjançant ajudes governamentals.

T’agradat aquest article?

Rebi setmanalment en el seu correu electrònic nous articles sobre tendència indústria i tecnològica i indústria 4.0.
Subscrigui’s a nostra newsletter


Si vol més informació o té preguntes o idees que li agradaria compartir amb Innova IT: enviï’ns un missatge a comercial@innovait.cat o ompli el formulari a continuació i li respondrem al més aviat possible.
Per a una cosa més específica i concret, demani’ns cita prèvia i visiti’ns en les nostres instal·lacions.