Les empreses industrials tenen un repte continu per millorar la producció i implantar estratègies que aconsegueixin impactar positivament en cada procés. Dins d’aquests processos el treball correcte de la seva maquinària juga un paper molt important. Just per això aquí li comptem 3 claus que l’ajudessin a millorar eficiència de la maquinària industrial: 

1. Analitzar el funcionament de les màquines i fer manteniment regularment

Per a aconseguir que les maquines funcionin a la seva major capacitat és necessari poder entendre totes les dades.

Rendiment, disponibilitat, qualitat, errors, bàsicament OEE a nivell de màquina i a nivell global, són alguns d’ells. Poder tenir aquestes dades i poder analitzar-los oportunament ens ajudarà a fer un manteniment adequat i a millorar eficiència de la maquinària industrial.

2. Facilita la comunicació entre operari i màquina: 

Els operaris de maquina són persones clau en el procés productiu. Són els primers a detectar anomalies i ajuden al fet que s’apliquin tasques correctives. Per aquesta raó és necessari facilitar la comunicació entre màquina i operari.

La difícil lectura de les dades pot causar errors humans que generin dades irreals o disminució de la productivitat. Tenir una lectura de dades clara i fàcil d’entendre ajudarà a analitzar millor i més ràpid les dades, i per tant tornarà a les maquines més eficients.

3. Utilitza la tecnologia al teu abast.

La maquinària industrial és un dels actius més preuats de tota empresa industrial. Encara que s’inverteix molt en manteniment d’alta qualitat, això a vegades és insuficient si no es disposa d’una tecnologia optimizadora.

Amb l’arribada de la indústria 4.0, la digitalització s’ha convertit en una necessitat per a aquelles empreses Industrials que volen ser més eficients i competitives. Digitalitzar les maquines productives amb una tecnologia adequada, hauria de ser una de les prioritats per a poder aconseguir aquests objectius.

Aplicar qualsevol d’aquestes 3 claus generarà un impacte positiu des del primer dia, no obstant això la tecnologia va en creixement, la qual cosa resulta ideal perquè ens permet poder aconseguir aquestes 3 claus al mateix temps i de forma molt senzilla amb una sola eina: INNOBOX

INNOBOX és una solució industrial Edge – Cloud IoT que simplifica la captació, l’anàlisi i explotació de dades de màquines industrials, d’una manera fàcil i zero intrusiva amb els dispositius de control. Permet a fabricants de maquinària i responsables de planta, poder analitzar les dades i KPI’S de les seves màquines industrials, a través d’un sol clic, tant a peu de màquina sense necessitat d’internet o de manera remota. A altre d’això permet: veure OEE, (Maquina en línia), rebre alertes de màquina, analitzar aquestes dades (comparatives de torn, filtrats per recepta o períodes de temps) i molt més. 

L’eina que tota empresa industrial necessita per a millorar l’eficiència de les seves màquines és INNOBOX. 

Pots veure mes informació de Innobox donant clic aquí.

T’agradat aquest article?

Rebi setmanalment en el seu correu electrònic nous articles sobre tendència indústria i tecnològica i indústria 4.0.
Subscrigui’s a nostra newsletter


Si vol més informació o té preguntes o idees que li agradaria compartir, enviï’ns un missatge a comercial@innovait.cat o ompli el formulari a continuació i li respondrem el mes aviat possible. Per a una cosa més específica i concret, demani’ns cita prèvia i visiti’ns en les nostres instal·lacions.